STRATEGIA ȘI POLITICA NOASTRĂ DE INTERACȚIUNE CU MODULE COOKIE(S)

INFORMAȚII GENERALE DESPRE MODULE COOKIE(S)

MODULE COOKIE(S) LEGATE DE NAVIGAREA PRIN BROWSER(S)

Modulele cookie(s) sunt informaţii pe care paginile internet, inclusiv cele gestionate de către noi, le depozitează pe dispozitivul Dumneavoastră atunci când le accesați sau vizitaţi. Cookie(s)-urile pot ușura sau chiar iniția transmiterea de informaţii din partea noastră către Dumneavoastră şi/ sau din partea Dumneavoastră chiar în mod direct către noi, către o entitate terţă în numele nostru, sau chiar în mod direct către o entitate terţă în conformitate cu politica sau strategia proprie de confidenţialitate a acesteia din urmă (denumită în mod concret în orice modalitate în care entitatea terță a considerat de cuviință).

Prin continuarea navigării prin paginile noastre de internet vă asumați responsabilitatea de a consulta în mod complet informațiile pe care vi le punem la dispoziție, precum și de a accesa, în funcție de opțiunea Dumneavoastră personală asumată în mod liber, platformele externe pentru a consulta în mod complet informațiile pe care vi le pun la dispoziție sau la care fac trimitere, în vederea exprimării opțiunilor în cadrul relației comerciale cu societatea noastră în mod complet asumat și în deplină cunoștință de cauză, în lipsa oricăror constrângeri (cu titlu exemplificativ generate de lipsa sau neclaritatea anumitor informații sau de înțelegerea diferită a sensului sau consecințelor informațiilor pe care vi le prezentăm și aducem la cunoștință).

Uneori putem folosi module cookie(s) pentru a grupa sau gestiona informaţiile pe care le putem cu titlu exemplificativ, strânge, colecta, analiza, gestiona sau chiar stoca chiar și privind interacțiunea Dumneavoastră cu paginile noastre de interne colecta despre Dumneavoastră. Puteţi alege ca dispozitivul Dumneavoastră să vă atenționeze de fiecare dată sau uneori când are loc transmiterea unui sau mai multor module cookie(s), sau puteţi alege dezactivarea unora sau chiar a tuturor modulelor cookie(s). Puteți efectua aceste modalități de gestiune a interacțiunii cu modulele cookie(s) din secțiunea de setări a software-ului Dumneavoastră de tip sistem de operare sau browser (software de navigare prin paginile de internet). Dacă alegeți dezactivarea unora sau a tuturor modulelor cookie(s), nu veţi mai putea folosi sau chiar accesa anumite sau chiar numeroase caracteristici, opțiuni sau funcționalități care au impact asupra experienţei Dumneavoastră de vizitator a paginilor noastre de internet. Uneori consecințele interacțiunilor Dumneavoastră cu aceste setări pot avea ca și rezultat mediat sau chiar imediat pierderea funcționalității corespunzătoare a unora sau chiar a tuturor informațiilor, serviciilor sau produselor pe care vi le putem furniza. Este dreptul și de datoria Dumneavoastră să consultaţi ultima secţiune a documentului “Strategia și Politica Noastră de Interacțiune cu Module Cookie(s)“ pentru a obține mai multe informaţii despre temă şi pentru a afla cum puteți gestiona, restricționa sau chiar dezactiva utilizarea modulelor cookie(s) de către software-ul pe care îl utilizați, uneori acesta fiind chiar de tip browser.

Putem utiliza mai multe tipuri de module cookie(s), fiecare dintre acestea putând îndeplini funcţii și roluri diferite, și având consecințe specifice. Vă invităm să vă documentați despre modulele cookie(s) și despre funcțiile, rolurile și consecințele specifice ale interacțiunii Dumneavoastră cu acestea în general inclusiv prin vizitarea altor pagini de internet care oferă asemenea date. Trebuie să fiți conștienți de faptul că modul în care alegeți asumat și lipsit de orice constrângeri (inclusiv dar fără a se limita la cele datorate lipsei de informații cauzate de o activitate de cercetare și/ sau documentare deficitară, incompletă sau chiar necorespunzătoare) să interacționați cu modulele cookie(s) în cadrul activității de navigare în cadrul paginilor noastre de internet poate uneori să prezinte avantajul de a vă crește nivelul de protecție a intimității și a datelor Dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv prezentând un risc ridicat din perspectiva RGPD precum adresa IP care permite geo-localizarea și asocierea Dumneavoastră cu unele grupuri individualizate cel puțin din punct de vedere geografic) sau chiar a securității informatice. Decizia pe care o veți lua și în consecința căreia veți alege să interacționați cu paginile noastre de internet va fi luată după o cântărire cât se poate de atentă evaluată în mod obiectiv în sens proactiv și extins a avantajelor și dezavantajelor oricărei interacțiuni cu gestionarea modulelor cookie(s), reprezintă dreptul Dumneavoastră și în același timp responsabilitatea Dumneavoastră. Va trebui să respectați același nivel de grijă și diligență și în ceea ce privește modalitățile în care alegeți să cercetați, să învățați despre, să vă asumați și să înțelegeți toate informațiile relevante în materia acestui subiect, din cadrul acestei sau a altor surse. Vă recomandăm să consultați expertiza abilitată și autorizată a unor specialiști independenți din domeniul tehnic și juridic pentru a vă putea manifesta alegerea complet informată și lipsită de orice fel de constrângeri în această materie.

MODULE COOKIE(S) CARE POT FOLOSI TEHNOLOGII DE TIP FLASH

Putem uneori utiliza obiecte locale împărțite sau partajate, uneori cunoscute sau denumite sub forma de cookie(s) care pot utiliza tehnologii de tip flash, pentru a gestiona, depozita, stoca sau păstra preferinţele Dumneavoastră sau pentru a afişa uneori conţinut relevant pe baza comportamentului, acțiunilor, inacțiunilor sau circumstanțelor asociate acestor factori precum exemplificativ timp petrecut în cadrul navigării prin paginile noastre de internet, în scopul de a vă personaliza vizita și experiența. Agenţiile de publicitate cu care avem interacțiuni (inclusiv de parteneriat) şi furnizorii noştri de servicii care pot fi entități distincte juridic terțe pot de asemenea să utilizeze, gestioneze, păstreze, stocheze sau descarce cookie(s) care pot folosi tehnologii de tip flash pentru a, cu titlu exemplificativ, strânge, colecta, analiza, grupa, procesa, gestiona sau chiar stoca informaţii chiar și privind interacțiunea Dumneavoastră cu paginile noastre de internet. Modulele cookie(s) care pot folosi tehnologii de tip flash pot fi diferite de modulele cookie(s) asociate altor structuri software, inclusiv cele de tip browser, prin caracteristici precum, cu titlu exemplificativ, cantitatea de date pe care o presupun/ implică sau modul în care acestea sunt utilizate, gestionate, păstrate, stocate sau descărcate. Instrumentele, uneltele, funcționalitățile sau opțiunile de gestionare a modulelor cookie(s) care sunt oferite de software-ul Dumneavoastră de tip browser internet pot uneori să nu permită îndepărtarea modulelor cookie(s) care pot folosi tehnologii de tip flash. Pentru mai multe informaţii despre modurile sau posibilitățile de restricționare sau dezactivare a modulelor cookie(s) care pot folosi tehnologii de tip flash trebuie și vă invităm să consultaţi ultima secţiune a documentului “Strategia și Politica Noastră de Interacțiune cu Module Cookie(s)“.

Vă atragem atenția asupra faptului că restricționarea sau dezactivarea modulelor cookie(s) care pot folosi tehnologii de tip flash poate avea ca urmare pierderea accesului la unele sau chiar la multe sau toate caracteristici(le) care au efect asupra experienţei Dumneavoastră de vizitator sau utilizator, iar unele dintre informațiile, produsele sau serviciile noastre nu vor mai putea funcţiona în modul de funcționalitate completă în care au fost concepute.

TIPURI DE MODULE COOKIE(S) CARE POT FI FOLOSITE DE PAGINI DE INTERNET DEȚINUTE SAU GESTIONATE DE CĂTRE NOI

Putem folosi module cookie(s) care se pot clasifica sau încadra în unul sau mai multe dintre tipurile sau categoriile prezentate în continuare în cadrul acestui document. Aceste descrieri, fără a avea caracter complet din punct de vedere tehnic sau al informației prezentate, trebuie să reprezinte o primă sursă folositoare pentru a putea decide dacă şi în cel mod specific doriţi să interacţionaţi cu website-urile noastre și/ sau cu paginile noastre de internet în mediul online.

MODULE COOKIE(S) DE NECESITATE STRICTĂ ȘI PERMANENTĂ

Modulele cookie(s) care pot fi încadrate într-o asemenea categorie sunt absolut necesare, strict necesare, esenţiale în permanență (tot timpul, de fiecare dată) pentru a permite să accesați sau să navigaţi pe site-urile sau paginile noastre de internet şi să folosiți anumite informații, caracteristici, funcții, mecanisme sau funcționalități. Dacă alegeți să restricționați sau să dezactivați module(le) cookie(s) care pot fi clasificate ca aparținând acestei categorii strict necesare, informațiile, produsele sau serviciile furnizate prin intermediul Internet pe care le-aţi cerut, cu titlu de exemplu unele sau posibil chiar toate aspecte legate  de coşurile de cumpărături sau de generarea facturii sau facturilor în etapa de părăsire a coșului de cumpărături (la casă), este posibil sau uneori chiar foarte probabil să nu poată fi afișate, furnizate sau livrate în mod corect, uneori posibil chiar deloc sau în moduri care să poată genera probleme.

MODULE COOKIE(S) CARE POT AFECTA SAU UNEORI ÎMBUNĂTĂȚI PERFORMANŢA INTERACȚIUNII DUMNEAVOASTRĂ CU PAGINI DE INTERNET DEȚINUTE SAU GESTIONATE DE CĂTRE NOI

Noi, sau orice entitate terță cu care interacționăm, putând include cu titlu exemplificativ parteneri sau furnizori de produse sau servicii care operează în numele nostru sau chiar în numele lor propriu, putem sau pot introduce, plasa, depozita sau stoca module cookie(s) care pot afecta sau uneori îmbunătăți performanţa interacțiunii cu pagini de internet deținute sau gestionate de către noi pe sau în cadrul dispozitivului Dumneavoastră. Folosim informațiile, caracteristicile sau datele colectate sau transferate prin intermediul acestor module cookie(s) în beneficiul nostru comun (inclusiv al Dumneavoastră), pentru a vă îmbunătăți experiența sau funcționalitatea interacțiunii cu site-urile sau paginile de Internet sau chiar în orice alte scopuri cu titlu exemplificativ de colectare, procesare, gestiune sau analiză statistică, chiar în scopuri separate exclusiv de beneficii tangibile, intangibile, cuantificabile, măsurabile sau concrete pentru Dumneavoastră.

Modulele cookie(s) care pot afecta sau uneori îmbunătăți performanţa interacțiunii cu pagini de internet deținute sau gestionate de către noi pot fi folosite pentru a crea sau gestiona grupuri sau agregări de date sau informații pe care le anonimizăm, în cea mai mare măsură permisă de contextul obiectiv și de strategiile, atitudinile și deciziile noastre comerciale, cu privire la modul sau circumstanțele în care Dumneavoastră și posibil alți utilizatori interacționați cu site-urile și paginile de internet deținute sau gestionate de către noi sau cu informațiile, funcțiile sau caracteristicile acestora. Câteva exemple de astfel de gestionări sau interacțiuni de orice fel cu asemenea informații pot include paginile de internet vizitate și frecvența sau intensitatea interacțiunilor cu acestea sau cu părți ale acestora, modul în care interacționați, deschideți, citiți sau chiar ignorați informații trimise de noi cu care intrați în potențial contact, modul în care interacționați, deschideți, citiți sau chiar ignorați (cu) reclame, strategii de marketing sau campanii sau părți din campaniile dezvoltate de strategiile de marketing în cadrul site-urilor sau paginilor de internet deținute sau gestionate de către noi sau chiar în cadrul altor site-uri sau pagini de internet deținute sau gestionate de către entități terțe față de relația sau interacțiunea noastră cu Dumneavoastră care includ reclame, strategii de marketing sau campanii sau părți din campaniile dezvoltate de către noi sau de către entități cu care ne aflăm în diverse relații sau raporturi, inclusiv modul în care interacționați sau nu cu mesaje de eroare. Informațiile, datele sau părți ale acestora care sunt transmise sau colectate pot fi folosite pentru a îmbunătăţi experienţa generală a vizitatorilor sau utilizatorilor, pentru a gestiona date sau informații statistice sau chiar pentru a vă personaliza sau îmbunătăți experienţa Dumneavoastră personală afişându-vă sau transmițându-vă informații, conţinut sau date pe care le considerăm că sunt relevante, utile, benefice sau conforme preferințelor exprimate de către sau pentru Dumneavoastră conform comportamentului sau interacțiunii manifestate în cadrul interacțiunii cu noi. Deși modulele cookie(s) care pot afecta sau uneori îmbunătăți performanţa interacțiunii cu pagini de internet deținute sau gestionate de către noi nu colectează sau transmit în primul rând sau în mod direct informaţii sau date care vă pot identifica personal sau direct sau sunt destinate acestui scop, dacă totuși v-ați înregistrat în interacțiunea cu noi printr-un spațiu dedicat (cu titlu exemplificativ, cont), sau dacă ați inițiat o conversație cu noi chiar și în cadrul unei platforme deținute sau gestionate de către noi sau chiar complet separate de controlul nostru, informaţiile sau datele pe care le colectăm, primim sau gestionăm utilizând aceste module cookie(s) ar putea și totodată pot fi asociate, conectate, legate sau utilizate în conexiune cu contul Dumneavoastră înregistrat sau în cadrul conversațiilor pe care le desfășurăm.

Putem uneori permite anumitor entități terţe, uneori implicate cu titlu exemplificativ în cadrul campaniilor de marketing sau publicitate sau a unor părți din cadrul acestora să își plaseze, depoziteze, transfere sau stocheze propriile lor module cookie(s) care pot afecta sau uneori îmbunătăți performanţa interacțiunii cu pagini de internet pe dispozitivul sau dispozitivele Dumneavoastră prin intermediul anunţurilor, informațiilor sau datelor lor publicitare sau de marketing incluse în cadrul paginilor de internet deținute sau gestionate de către noi. Informaţiile, datele sau statisticile colectate sau transmise de către module cookie(s) care pot afecta sau uneori îmbunătăți performanţa interacțiunii cu pagini de internet ale entităților terțe față de relația și interacțiunile noastre pot fi folosite pentru a determina, stabili sau estima, cu titlu exemplificativ, tipul de informații afișate în cadrul paginilor de internet deținute sau gestionate de către noi, sau caracteristici precum frecvența sau locația geografică sau în cadrul paginilor de internet pe care entitățile terțe le consideră optime sau dezirabile sau oportune ale acestor informații în scopul potențial al îmbunătățirii sau consolidării performanței acestora, înțeleasă cu titlu exemplificativ în scopurile și în cadrul strategiilor sau deciziilor lor comerciale proprii. Aceste module cookie(s) ale entităților terțe nu ar trebui să colecteze informații sau date prin care să fiți asociați personal sau în mod individualizat unor anumite comportamente sau statistici.

Noi depunem toate diligențele necesare pentru a revizui și a asigura aceste caracteristici ale modulelor cookie(s) în discuție. Listăm în continuare lista completă a entităților cu care agreați să interacționați în mod potențial prin continuarea interacțiunii cu pagini de internet deținute sau gestionate de către noi:

  1. A

Deși depunem toate diligențele posibile interpretate în cel mai extins și proactiv mod posibil pentru a ne asigura de caracteristicile și de garanțiile privind protecția datelor cu caracter personal și de cele privind securitatea informațională a acestor module și a platformelor acestor entități terțe, prin acceptarea expresă a prezentului document sau implicită prin continuarea interacțiunii cu paginile de internet deținute sau gestionate de către noi vă manifestați totodată acordul complet și expres sau implicit al respectării întregii documentații cu relevanță în materia protecției datelor cu caracter personal sau a securității informaționale aplicabile ale entităților terțe, astfel încât declarați în orice caz că noi nu vom fi răspunzători sau trași la răspundere pentru eventuale încălcări, situații, evenimente, circumstanțe sau prejudicii generate de activitatea entităților terțe asupra cărora nu avem control sau nu ar trebui să fim considerați a avea control potrivit cadrului legislativ aplicabil relației noastre cu Dumneavoastră.

Puteţi restricționa, şterge sau gestiona modulelor cookie(s) în discuție și conform informațiilor incluse în ultima parte a acestui document “Strategia și Politica Noastră de Interacțiune cu Module Cookie(s)“.

MODULE COOKIE(S) CARE POT AFECTA SAU UNEORI ÎMBUNĂTĂȚI  FUNCȚIONALITATEA INTERACȚIUNII DUMNEAVOASTRĂ CU PAGINI DE INTERNET DEȚINUTE SAU GESTIONATE DE CĂTRE NOI

Noi, sau orice entitate terță cu care interacționăm, putând include cu titlu exemplificativ parteneri sau furnizori de produse sau servicii care operează în numele nostru sau chiar în numele lor propriu, putem sau pot introduce, plasa, depozita sau stoca module cookie(s) care pot afecta sau uneori îmbunătăți funcționalitatea interacțiunii cu pagini de internet deținute sau gestionate de către noi pe sau în cadrul dispozitivului Dumneavoastră.

Depunem toate diligențele rezonabile să nu dezvăluim, împărțim, distribuim, trimitem, depozităm sau partajăm informaţii gestionate sau colectate în legătură cu module cookie(s) care pot afecta sau uneori îmbunătăți funcționalitatea interacțiunii cu pagini de internet deținute sau gestionate de către noi în legătură cu agenţii noştri de publicitate sau cu entități terţe în lipsa permisiunii Dumneavoastră.

Unele dintre sau chiar toate modulele cookie(s) care pot afecta sau uneori îmbunătăți funcționalitatea interacțiunii cu pagini de internet deținute sau gestionate de către noi pot folosi, gestiona, reține, depozita sau stoca informații inclusiv în memoriile dispozitivelor Dumneavoastră acțiunile sau inacțiunile care rezultă din interacțiunile Dumneavoastră cu site-urile sau cu paginile noastre de internet sau cu cele gestionate de către noi (cu titlu exemplificativ alegerile sau preferinţele Dumneavoastră în legătură cu caracteristici precum limba sau modalitatea de afișare sau exprimare a informației, locația geografică oricât de detaliată sau individualizată, sau orice alte informații vehiculate în cadrul Internet) sau pentru a afișa, transmite, gestiona, depozita, stoca, furniza sau livra caracteristici sau opțiuni personalizate sau îmbunătăţite pe care le alegeți. Aceste module cookie(s) pot fi folosite pentru a vă afișa, transmite, gestiona, depozita, stoca, furniza sau livra produse sau servicii în cadrul Internet sau pentru a încerca prin toate eforturile rezonabile restricționarea, eliminarea sau blocarea prezentării sau afișării oricăror informații în mediul Internet în cazul în care v-ați exprimat anterior în sensul că nu doriţi să primiţi sau să vă fie afișate astfel de informații, produse sau servicii. Deși aceste module cookie(s) nu colectează sau transmit în primul rând sau în mod direct informaţii sau date care vă pot identifica personal sau direct sau sunt destinate acestui scop ci realizează aceste operațiuni în mod anonim în principiu, dacă totuși v-ați înregistrat în interacțiunea cu noi printr-un spațiu dedicat (cu titlu exemplificativ, cont), sau dacă ați inițiat o conversație cu noi chiar și în cadrul unei platforme deținute sau gestionate de către noi sau chiar complet separate de controlul nostru, informaţiile sau datele pe care le colectăm, primim sau gestionăm utilizând aceste module cookie(s) ar putea și totodată pot fi asociate, conectate, legate sau utilizate în conexiune cu contul Dumneavoastră înregistrat sau în cadrul conversațiilor pe care le desfășurăm, cu titlu exemplificativ în scopul urmăririi activității sau inactivității Dumneavoastră de vizitare, navigare sau utilizare în cadrul site-urilor sau paginilor noastre de internet sau a celor pe care le gestionăm sau asupra cărora exercităm un control semnificativ, sau pentru a gestiona experiențele, activitatea sau inactivitatea Dumneavoastră în cadrul vizitării, navigării, accesării sau inactivității în legătură cu site-urile sau paginile noastre de internet sau a celor pe care le gestionăm sau asupra cărora exercităm un control semnificativ prin intermediul unor dispozitive diferite sau de a vă prezenta informații, conținut, publicitate sau reclame care se mulează într-o măsură mai mare sau care caută să se muleze în măsură relativ constantă cu dorința de înscriere într-o evoluție favorabilă strategiilor noastre comerciale, bazate sau în legătură cu comportamentul, opțiunile, acțiunile sau chiar inacțiunile pe care le manifestați în cadrul activităților de accesare, navigare sau utilizare. Depunem toate diligențele rezonabile să nu colectăm informaţii sau date în legătură cu comportamentul Dumneavoastră de navigare în cadrul site-urilor sau paginilor de internet pe care nu le gestionăm în mod direct sau asupra cărora nu exercităm control în aspectul operării generale a platformelor considerate în integralitatea lor.

Putem uneori permite anumitor entități terţe, uneori implicate cu titlu exemplificativ în cadrul campaniilor de marketing sau publicitate sau a unor părți din cadrul acestora să își plaseze, depoziteze, transfere sau stocheze propriile lor module cookie(s) care pot afecta sau uneori îmbunătăți funcționalitatea interacțiunii cu pagini de internet pe dispozitivul sau dispozitivele Dumneavoastră prin intermediul anunţurilor, informațiilor sau datelor lor publicitare sau de marketing incluse în cadrul paginilor de internet deținute sau gestionate de către noi. Informaţiile, datele sau statisticile colectate sau transmise de către module cookie(s) care pot afecta sau uneori îmbunătăți funcționalitatea interacțiunii cu pagini de internet ale entităților terțe față de relația și interacțiunile noastre pot fi folosite pentru a determina, stabili sau estima, cu titlu exemplificativ, informații de natura celor gestionate de către noi prin intermediul modulelor cookie(s) care pot afecta sau uneori îmbunătăți funcționalitatea interacțiunii cu pagini de internet, tipul de informații afișate în cadrul paginilor de internet deținute sau gestionate de către noi, sau caracteristici precum frecvența sau locația geografică sau în cadrul paginilor de internet pe care entitățile terțe le consideră optime sau dezirabile sau oportune ale acestor informații în scopul potențial al îmbunătățirii sau consolidării performanței acestora, înțeleasă cu titlu exemplificativ în scopurile și în cadrul strategiilor sau deciziilor lor comerciale proprii. Aceste module cookie(s) ale entităților terțe nu ar trebui să colecteze informații sau date prin care să fiți asociați personal sau în mod individualizat unor anumite comportamente sau statistici.

Noi depunem toate diligențele necesare pentru a revizui și a asigura aceste caracteristici ale modulelor cookie(s) în discuție. Listăm în continuare lista completă a entităților cu care agreați să interacționați în mod potențial prin continuarea interacțiunii cu pagini de internet deținute sau gestionate de către noi. Lista următoare reprezintă continuarea listei prezentate în cadrul secțiunii anterioare:

  1. Z

Deși depunem toate diligențele posibile interpretate în cel mai extins și proactiv mod posibil pentru a ne asigura de caracteristicile și de garanțiile privind protecția datelor cu caracter personal și de cele privind securitatea informațională a acestor module și a platformelor acestor entități terțe, prin acceptarea expresă a prezentului document sau implicită prin continuarea interacțiunii cu paginile de internet deținute sau gestionate de către noi vă manifestați totodată acordul complet și expres sau implicit al respectării întregii documentații cu relevanță în materia protecției datelor cu caracter personal sau a securității informaționale aplicabile ale entităților terțe, astfel încât declarați în orice caz că noi nu vom fi răspunzători sau trași la răspundere pentru eventuale încălcări, situații, evenimente, circumstanțe sau prejudicii generate de activitatea entităților terțe asupra cărora nu avem control sau nu ar trebui să fim considerați a avea control potrivit cadrului legislativ aplicabil relației noastre cu Dumneavoastră.

Dacă restricționați sau chiar ştergeţi aceste module cookie(s), este posibil sau chiar foarte probabil ca oricare preferinţe, opțiuni, alegeri sau setări pe care le-aţi declanșat, selectat sau asumat să nu fie sau rămână păstrate, depozitate sau stocate în cadrul sau în vederea unor potențiale vizite sau navigări ulterioare.

MODULE COOKIE(S) GESTIONATE ÎN SCOPURI DE DIRECŢIONARE INCLUSIV ÎN FUNCȚIE DE COMPORTAMENT SAU DE MARKETING (INCLUSIV RECLAMĂ SAU PUBLICITATE SAU LIVRARE DE INFORMAȚII DE ACEST TIP ÎN ORICE MANIERĂ)

Atunci când vă apare afișată pictograma standardizată Cookies Icon în cadrul informațiilor în scopuri de marketing ale noastre sau ale entităților terţe, aveți dreptul dar și obligația de a o selecta pentru a afla mai multe informații despre informațiile și campaniile sau strategiile direcţionate inclusiv în funcţie de comportament, inclusiv despre modurile în care vă puteți exercita opţiunile, alegerile sau preferințele de control prin intermediul setărilor sistemelor software pe care le utilizați, inclusiv a celor de tip browser. Pentru mai multe informaţii vă puteți documenta despre icoana standardizată Cookies Icon în cauză, prin intermediul celor furnizate de creatorii acesteia și de cei care o implementează ca standard unitar, consorțiul “Digital Ad Alliance”. Pictograma standardizată la care facem referire a fost desemnată de aceștia din urmă ca “AdChoices icon”. Toate referințele la informații aflate sub protecții oferite de reglementările internaționale în vigoare în materie de proprietate intelectuală aparțin deținătorilor de drept ai acestora.

MODULE COOKIE(S) CUPRINZÂND SAU ÎN ORICE LEGĂTURĂ CU INFORMAȚII, CONȚINUT DE MARKETING (INCLUSIV DAR FĂRĂ LIMITARE LA PUBLICITATE SAU RECLAME) PROVENITE, CANALIZATE SAU DIRECŢIONATE DE LA ENTITĂȚI TERŢE

Modulele cookie(s) cuprinzând sau în orice legătură cu informații, conținut de marketing (inclusiv dar fără limitare la reclame) provenite, canalizate sau direcţionate de la entități terţe pot fi introduse, plasate, depozitate sau stocate pe dispozitivele Dumneavoastră de către entități terțe precum, cu titlu exemplificativ, agenţii de publicitate, reţele de socializare sau publicitare, servicii sau entități implicate în domeniile schimburi de date, marketing (inclusiv dar fără limitare la cele implicate în activități de analiză sau gestiune) sau orice alte tipuri de entități terțe care furnizează, analizează, gestionează sau procesează informații, produse sau servicii.

Aceste module cookie(s) pot cu titlu exemplificativ, strânge, colecta, analiza, grupa, procesa, gestiona sau chiar stoca informaţii chiar și privind interacțiunea Dumneavoastră cu paginile noastre de interne sau cu alte inclusiv multiple pagini sau site-uri de internet sau cu diverse produse sau servicii în cadrul Internet, în scopul de a vă oferi informații și conținut (inclusiv de marketing, publicitar sau reclame) în cadrul site-urilor, paginilor sau produselor sau serviciilor în cadrul Internet ale noastre sau ale entităților terțe. Agenţiile de publicitate, reţelele de socializare sau publicitare, serviciile sau entitățile implicate în domeniile schimburi de date, marketing (inclusiv dar fără limitare la cele implicate în activități de analiză sau gestiune) sau orice alte tipuri de entități terțe care furnizează, analizează, gestionează sau procesează informații, produse sau servicii inclusiv publicitare pot împărți sau partaja aceste informaţii sau date cu alte asemenea agenţii de publicitate, reţele de socializare sau publicitare, servicii sau entități implicate în domeniile schimburi de date, marketing (inclusiv dar fără limitare la cele implicate în activități de analiză sau gestiune) sau cu orice alte tipuri de entități terțe care furnizează, analizează, gestionează sau procesează informații, produse sau servicii inclusiv publicitare, folosind după caz inclusiv reţelele proprii ale acestora. Aceste module cookie(s) pot fi folosite și pentru a măsura, cuantifica, analiza sau gestiona parametri precum cu titlu exemplificativ eficienţa campaniilor de marketing sau publicitate, de exemplu prin intermediul stocării, depozitării, strângerii, colectării, procesării sau interpretării de date despre numerele entităților care selectează anumite informații sau anunţuri. Informaţiile stocate, depozitate, strânse, colectate, procesate sau interpretate folosind aceste sau prin intermediul acestor module cookie(s) nu ar trebui să vă identifice în mod direct sau personal.

Aceste module cookie(s) pot fi uneori sau chiar adesea legate de aspecte de funcţionalitate ale site-urilor sau paginilor de internet furnizate de entitățile terțe, ceea ce ar putea însemna că o acțiune de tip click sau selectarea vreunei date sau informații din cadrul unui afiș sau reclame v-ar putea re-direcţiona ca vizitator sau utilizator în cadrul site-urilor sau paginilor de internet aflate sub controlul sau gestiunea entităților terțe.

Deşi nu putem fi întotdeauna conștienți sau răspunzători de modulele cookie(s) din această categorie provenind din partea unor entități terţe care sunt stocate, depozitate, trimise, plasate sau depuse înainte ca ele să apară în cadrul site-urilor sau paginilor noastre de internet sau care sunt gestionate de către noi, putem rula sau desfășura procese, funcții sau structuri de date sau informații prin care putem controla, gestiona sau monitoriza aceste module cookie(s) care ar putea fi sau sunt stocate, depozitate, trimise, plasate sau depuse în cadrul site-urilor sau paginilor noastre de internet sau care sunt gestionate de către noi de către entități terțe şi putem de cele mai multe ori sau cel puțin uneori controla modul în care informațiile sau datele sunt cu titlu exemplificativ, strânse, colectate, analizate, grupate, procesate, gestionate sau chiar stocate prin intermediul interacțiunii cu site-urile sau paginile noastre de internet sau care sunt gestionate de către noi. Putem și solicita sau obține încetarea folosirii anumitor asemenea module cookie(s) de către entitățile terțe.

MODULE COOKIE(S) CUPRINZÂND SAU ÎN ORICE LEGĂTURĂ CU INFORMAȚII, CONȚINUT DE MARKETING (INCLUSIV DAR FĂRĂ LIMITARE LA PUBLICITATE SAU RECLAME) PROVENITE, CANALIZATE SAU DIRECŢIONATE DE CĂTRE NOI SAU DE CĂTRE ENTITĂȚI TERŢE CARE OPEREAZĂ ÎN NUMELE NOSTRU ȘI PENTRU NOI

Aceste module cookie(s) sunt stocate, depozitate, trimise, plasate sau depuse pe dispozitivele Dumneavoastră de către noi (sau de către entitățile terțe care operează în numele nostru și pentru noi).

Putem folosi aceste module cookie(s) în cadrul site-urilor sau paginilor noastre  de internet şi în legătură cu informațiile, conţinutul, publicitatea sau reclamele noastre care sunt transmise prin intermediul site-urilor, paginilor, produselor sau serviciilor în cadrul Internet ale unor entități terţe, pentru a constata, analiza sau gestiona parametri informaționali sau aspecte legate de circumstanțele vizualizărilor sau interacțiunilor Dumneavoastră cu informațiile, conținutul, publicitatea sau reclamele noastre, în scopul de a vă putea prezenta informații, conținut, publicitate sau reclame în legătură cu produsele sau serviciile pe care le considerăm că v-ar putea interesa pe Dumneavoastră. Este posibil să folosim aceste module cookie(s) pentru a limita sau influența în orice manieră numărul, cantitatea sau formatul instanţelor în care vi se prezintă sau afișează aceste informații, conținut, publicitate sau reclamă. Deși aceste module cookie(s) nu colectează sau transmit în primul rând sau în mod direct informaţii sau date care vă pot identifica personal sau direct sau sunt destinate acestui scop ci realizează aceste operațiuni în mod anonim în principiu, dacă totuși v-ați înregistrat în interacțiunea cu noi printr-un spațiu dedicat (cu titlu exemplificativ, cont), sau dacă ați inițiat o conversație cu noi chiar și în cadrul unei platforme deținute sau gestionate de către noi sau chiar complet separate de controlul nostru, informaţiile sau datele pe care le colectăm, primim sau gestionăm utilizând aceste module cookie(s) ar putea și totodată pot fi asociate, conectate, legate sau utilizate în conexiune cu contul Dumneavoastră înregistrat sau în cadrul conversațiilor pe care le desfășurăm, cu titlu exemplificativ în scopul urmăririi de a vă prezenta informații, conținut, publicitate sau reclame care se mulează într-o măsură mai mare sau care caută să se muleze în măsură relativ constantă cu dorința de înscriere într-o evoluție favorabilă strategiilor noastre comerciale, bazate sau în legătură cu comportamentul, opțiunile, acțiunile sau chiar inacțiunile pe care le manifestați în cadrul activităților de accesare, navigare sau utilizare.

Obligația obţinerii consimţământului sau acordului necesar sau util revine entității care stochează, depozitează, plasează sau depune modulele cookie(s), care poate fi o entitate terță sau putem fi noi.

VIZITATORI SAU UTILIZATORI CARE V-AȚI ÎNREGISTRAT ÎN INTERACȚIUNEA CU NOI PRINTR-UN SPAȚIU DEDICAT (CU TITLU EXEMPLIFICATIV, CONT), SAU CARE AȚI INIȚIAT O CONVERSAȚIE CU NOI CHIAR ȘI ÎN CADRUL UNEI PLATFORME DEȚINUTE SAU GESTIONATE DE CĂTRE NOI SAU CHIAR COMPLET SEPARATE DE CONTROLUL NOSTRU

Putem să folosim module cookie(s) sau alte tehnologii de urmărire sau gestionare (cu titlu exemplificativ pentru a gestiona modul în care informațiile livrate sau primite sunt sau nu recepționate, accesate, recunoscute sau parcurse, sau pentru a gestiona modul în care vizitatorii sau utilizatorii interacționează cu conținutul informațional și cu trimiterile, legăturile și referințele inclusiv de tip link) în scopul analizării sau gestionării comportamentului (inclusiv dedus din lipsa acțiunilor concrete) al vizitatorilor sau al utilizatorilor care pot fi asociați site-urilor sau paginilor noastre de internet sau celor gestionate de către noi. Dacă aţi ales să vă transmitem informații, comunicări, publicitate sau reclame, putem folosi module cookie(s) sau alte tehnologii de urmărire sau gestionare în scopul evaluării sau adaptării transmisiunilor sau interacțiunilor viitoare pentru a le alinia în mod optim intereselor, preferințelor sau comportamentului Dumneavoastră, în acord cu strategia noastră comercială.

Putem de asemenea, în cadrul comunicării cu Dumneavoastră, să folosim module cookie(s) sau alte tehnologii de urmărire sau gestionare (cu titlu exemplificativ pentru a gestiona modul în care informațiile livrate sau primite sunt sau nu recepționate, accesate, recunoscute sau parcurse, sau pentru a gestiona modul în care interacţionaţi cu conținutul informațional și cu trimiterile, legăturile și referințele inclusiv de tip link), în scopul evaluării sau adaptării transmisiunilor sau interacțiunilor pentru a le alinia în mod optim intereselor, preferințelor sau comportamentului Dumneavoastră, în acord cu strategia noastră comercială.

Aveți și vă respectăm oricând dreptul de a limita sau chiar a renunţa în totalitate să (mai) primiţi informații sau comunicări transmise din partea noastră, conectându-vă în cadrul contului sau spațiului Dumneavoastră dedicat şi selectând opţiunea corespunzătoare. Pentru a limita sau chiar renunța în totalitate la aspecte prevăzute în cadrul acestui document “Strategia și Politica Noastră de Interacțiune cu Module Cookie(s)“ în legătură cu comportamentul Dumneavoastră în cadrul site-urilor sau paginilor de internet pe care le gestionăm sau pe altele în cazul cărora sfaturile noastre se traduc în acțiuni sau consecințe care vă cresc nivelul de protecție a datelor cu caracter personal sau de securitate în mediul informațional (fără ca să ne poată fi atrasă vreo răspundere în acest sens), puteți parcurge sau urma prevederile expuse. Ne asumăm responsabilitatea prevăzută de cadrul legislativ de a acționa în consecință și în limitele acestuia pentru a rezolva orice chestiune în mod amiabil. Pentru datele de contact specifice în acest sens consultați secțiunea finală a acestui document.

Depunem toate diligențele rezonabile să nu dezvăluim, împărțim, distribuim, trimitem, depozităm sau partajăm datele sau informațiile Dumneavoastră de contact în legătură cu agenţii noştri de publicitate sau cu entități terţe în lipsa permisiunii Dumneavoastră.

ACTIVAREA, LIMITAREA, DEZACTIVAREA, ELIMINAREA SAU ȘTERGEREA MODULELOR COOKIE(S) PRIN INTERMEDIUL SISTEMELOR SOFTWARE DE TIP BROWSER

Există o mulțime de moduri prin care puteţi gestiona module cookie(s) sau alte tipuri de tehnologii de urmărire. Prin intermediul informațiilor, structurilor, funcțiilor, setărilor sau oricăror mecanisme informaționale incluse în structura software-ului de tip browser pe care îl utilizați puteţi accepta, restricționa sau refuza folosirea de module cookie(s) sau puteţi programa software-ul de tip browser să vă anunţe înainte să accepte module cookie(s) din cadrul site-urilor sau paginilor de internet pe care le vizitaţi sau utilizați. Dacă programați software-ul de tip browser să dezactiveze complet modulele cookie(s), este posibil să nu puteţi folosi anumite dintre sau chiar toate informațiile, opțiunile sau caracteristicile interactive integrate de către noi în cadrul site-urilor sau paginilor noastre de internet sau al celor pe care le gestionăm sau asupra cărora exercităm un control semnificativ.

În cazurile în care folosiți dispozitive diverse aflate în locaţii fizice sau virtuale diverse, vă veți asigura că fiecare sistem informatic sau software, inclusiv dar fără a fi limitat la cel de tip browser, va fi configurat și adaptat în conformitate cu alegerile, preferinţele sau opțiunile Dumneavoastră asumate în mod liber și lipsit de orice fel de constrângeri.

Puteţi restricționa, elimina sau chiar şterge orice module cookie(s) care sunt asociate fişierelor de tip cookie ale programelor software de tip browser pe care le utilizați. Acestea prevăd căi, modalități sau proceduri diferite pentru a vă permite să gestionați funcțiile sau setările. Pentru instrucţiuni, aveți dreptul și responsabilitatea să vă informați apelând la sursele oficiale provenind de la creatorii sau cei care gestionează soluțiile software pe care le folosiți. În ordine aleatorie și fără intenția de a le promova produsele sau serviciile, cu titlu exemplificativ enumerăm o serie de produse sau servicii folosite cu frecvență ridicată de către vizitatori sau utilizatori: © Google LLC Chrome ®, Apple Safari ®, Microsoft Internet Explorer sau Microsoft Windows Explorer sau Mozilla ® Firefox ®. Puteți căuta informații, date, secțiuni, specificații sau funcții care cuprind sintagme precum cu titlu exemplificativ “ajutor”, “cookie”, “cookies” sau traduceri ale acestora în limbile pentru care a fost optimizat sau cu care funcționează infrastructura sau sistemele software pe care le folosiți. Răspunderea pentru accesarea și urmarea acestora va fi partajată între Dumneavoastră și entitatea responsabilă de programele informatice, conform relațiilor de utilizare care vă guvernează interacțiunea, orice răspundere a noastră fiind exclusă. Toate referințele la informații aflate sub protecții oferite de reglementările internaționale în vigoare în materie de proprietate intelectuală aparțin deținătorilor de drept ai acestora.

Dacă nu folosiți un software de tip browser individualizat în cadrul acestui document, pentru informații despre localizarea spațiului care conține module cookie(s) puteți căuta informații, date, secțiuni, specificații sau funcții care cuprind sintagme precum cu titlu exemplificativ “ajutor”, “cookie”, “cookies” sau traduceri ale acestora în limbile pentru care a fost optimizat sau cu care funcționează infrastructura sau sistemele software pe care le folosiți. Răspunderea pentru accesarea și urmarea acestora va fi partajată între Dumneavoastră și entitatea responsabilă de programele informatice, conform relațiilor de utilizare care vă guvernează interacțiunea, orice răspundere a noastră fiind exclusă.

Deși uneori este posibil să nu puteți restricționa, renunța la, elimina sau dezactiva selectiv toate modulele cookie(s) provenind de la entități terţe care ar putea fi utilizate în legătură cu experiența Dumneavoastră de interacțiune cu site-urile sau cu paginile noastre de internet, puteţi restricționa, renunţa la, elimina sau dezactiva interacțiunea cu module cookie(s) provenind de la noi selectând pictograma standardizată Cookies Icon. Vă notificăm faptul că restricționarea, renunțarea la, eliminarea sau dezactivarea unor, mai multor sau chiar tuturor module(lor) cookie(s) nu are consecința automată a restricționării, renunțării la, eliminării sau dezactivării altor tipuri de produse sau servicii de analiză sau gestiune informațională pe care le putem folosi pentru a gestiona informații generale în legătură cu modurile sau caracteristicile relevante în materia interacțiunii dintre site-urile sau paginile noastre de internet cu Dumneavoastră, orice vizitatori sau orice utilizatori. Pentru mai multe informaţii vă puteți documenta despre icoana standardizată Cookies Icon în cauză, prin intermediul celor furnizate de creatorii acesteia și de cei care o implementează ca standard unitar, consorțiul “Digital Ad Alliance”. Pictograma standardizată la care facem referire a fost desemnată de aceștia din urmă ca “AdChoices icon”. Toate referințele la informații aflate sub protecții oferite de reglementările internaționale în vigoare în materie de proprietate intelectuală aparțin deținătorilor de drept ai acestora.

RESTRICȚIONAREA SAU/ ȘI ȘTERGEREA MODULELOR COOKIE(S) CARE POT FOLOSI TEHNOLOGII DE TIP FLASH

Pentru modificarea informațiilor, setărilor, funcțiilor sau parametrilor în legătură cu modulele cookie(s) care pot folosi tehnologii de tip flash, trebuie să vă documentați sau să accesați pe propria Dumneavoastră răspundere paginile oficiale ale creatorilor și/ sau cele care gestionează aceste tipuri de tehnologie, în special dar fără limitare la Adobe ® Systems Incorporated și/ sau brand-urile deținute în prezent de această entitate juridică distinctă, inclusiv dar fără limitare Macromedia ®. Toate referințele la informații aflate sub protecții oferite de reglementările internaționale în vigoare în materie de proprietate intelectuală aparțin deținătorilor de drept ai acestora.

 

PREVEDERI FINALE

Vă notificăm faptul că noi sau orice entitate terță putem utiliza procese automate sau care prezintă părți automatizate chiar și fără control uman în cadrul interacțiunii cu Dumneavoastră.

Oricare sau chiar totalitatea prevederilor acestui document pot fi modificate în orice moment, chiar fără notificare prealabilă. Pentru menținerea dreptului de utilizare a certificării, entitatea licențiată să folosească acest document este obligată să implementeze și afișeze concomitent cu intrarea în vigoare a ultimei versiuni în vigoare a acestui document. Toate drepturile de proprietate aferente acestui document rămân în orice caz neafectate, chiar și în absența actualizării conținutului sau a certificării, și aparțin în continuare proprietarului de drept. Prin continuarea navigării pe orice site-uri sau pagini de internet care sunt legate de o referință (cu titlu exemplificativ prin intermediul unei legături de tip link) la acest document se conferă acceptarea implicită a totalității prevederilor în vigoare pe care le presupune acest document, inclusiv dar fără a fi limitate la orice documente echivalente conceptelor de “Terms of Service”, “Privacy Policy” sau “Cookie(s) Policy” (în traduceri cu titlu exemplificativ “Termeni și condiții”, “Politică privind datele cu caracter personal”, “Politică privind securitatea”, “Politică privind intimitatea personală”, “Politică privind protecția personală”, “Politică privind cookie(s)”). În cazul în care vizitatorul sau utilizatorul îi acceptă în mod expres conținutul, se va considera că se supune prevederilor acestui document prin oricare modalitate, acord implicit și/ sau acord expres, la latitudinea de alegere a licențiatului și/ sau proprietarului documentului, și în orice caz va fi interpretată în sensul eliminării totale sau îndepărtării în măsură maximală a oricărui fel de răspundere juridică. Licențiatul, vizitatorii sau utilizatorii au obligația permanentă de a consulta periodic și cu caracter de frecvență interpretată în cel mai proactiv și extins mod obiectiv posibil apariția oricăror modificări cu privire la acest document sau la ultima versiune în vigoare, independent chiar de publicarea sau afișarea în concret a acestei ultime versiuni sau a oricăror versiuni intermediare anterioare. În orice moment de actualizare, secțiunea de Istoric trebuie actualizată pentru a reflecta continuitatea tuturor versiunilor existente în mod obiectiv ale acestui document.

Toate versiunile acestui document sunt concepute în sensul echivalenței de sens, efecte și consecințe. În caz de diferențe între versiuni, vor fi preferate prevederile care exonerează complet sau în cea mai mare măsură proprietarul și licențiatul de orice fel de răspundere juridică. În cazul în care apare obligația alegerii unei versiuni, va fi preferată cea care conține în totalitate prevederi care exonerează complet sau în cea mai mare măsură proprietarul și licențiatul de orice fel de răspundere juridică. În caz de echivalență a consecințelor va fi preferată versiunea în limba engleză americană, în mod subsidiar limba engleză britanică, dacă oricare dintre acestea există și sunt în vigoare. Sursa oficială a ultimei versiuni în vigoare va rămâne în orice caz proprietarul informației.

Prin acceptarea implicită sau expresă a acestui document are loc cel puțin acceptarea implicită, dacă nu și expresă a oricăror documente echivalente conceptelor de “Terms of Service”, “Privacy Policy” sau “Cookie(s) Policy” (în traduceri cu titlu exemplificativ “Termeni și condiții”, “Politică privind datele cu caracter personal”, “Politică privind securitatea”, “Politică privind intimitatea personală”, “Politică privind protecția personală”, “Politică privind cookie(s)”, și în variante în limba engleză cu titlu exemplificativ “Our Terms of Access, Use and/ or Interaction Business Strategy and Policy”, “Our Privacy Strategy and Policy”, “Our Cookie(s) Module(s) Interaction Strategy and Policy”) pe care le considerăm legate în mod indisolubil. În cazul limitării aplicabilității unor prevederi conținutul trebuie interpretat în sensul păstrării aplicabilității cât mai complete a documentului în totalitatea sa chiar în lipsa aplicabilității prevederilor limitate. În orice caz va fi preferat ansamblul informațional care exonerează complet sau în cea mai mare măsură proprietarul și licențiatul de orice fel de răspundere juridică.

Din punctul de vedere al responsabilității și/ sau a răspunderii asumate de proprietarul acestui document și a informațiilor din cadrul acestuia, raportul cu entitatea cu drept de folosință este cel de “Data Protection Officer” interpretat conform RGPD.

CONTACT, ORICE INFORMAȚII ȘI NU ÎN ULTIMUL RÂND RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (“DATA PROTECTION OFFICER”)

RUA – ONLINE COUNTRY S.A. vă notifică pe această cale disponibilitatea interpretată în cel mai extins și proactiv mod obiectiv posibil de a vă furniza informații (inclusiv clarificări sau detalii) la cerere privind controlul, gestionarea, sau procesarea datelor cu caracter personal prin intermediul Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal (“Data Protection Officer”) al RUA – ONLINE COUNTRY S.A., interacțiunile cu acesta urmând a se desfășura prin intermediul canalului oficial în scris adresa Google LLC Email aron.samu@aronsamu.com.

RUA – ONLINE COUNTRY S.A. vă notifică pe această cale datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal al RUA – ONLINE COUNTRY S.A. din data de 26 Martie 2021:

Denumire societate comercială:

ARON SAMU PHD LLM ESQ OÜ, prin

Nume DPO Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal:

Dr. Áron Samu, LL.M., Esq.

Adresa:

Harju maakond, Lasnamäe linnaosa, Sepapaja tn 6, Tallinn, Eesti Vabariik (Estonia), postal code 15551

Număr telefon mobil:

0040743773239

00407GDPREADY

Adresa Google LLC Email:

aron.samu@aronsamu.com

Disponibilitatea Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal: proactivă 24/7 (24 ore zilnic, 7 zile pe săptămână, prin prisma obligațiilor ce derivă din cadrul legislativ comunicarea considerându-se a fi făcută în prima zi națională lucrătoare următoare datei trimiterii efective dacă trimiterea efectivă a comunicației s-a realizat într-o zi națională liberă, caracteristicile zi lucrătoare și zi liberă urmând a fi interpretate în conformitate cu legislația română aplicabilă acestui contract).

Toate referințele la informații aflate sub protecții oferite de reglementările internaționale în vigoare în materie de proprietate intelectuală aparțin deținătorilor de drept ai acestora. Vă notificăm faptul că am analizat prevederile publice în momentul intrării în vigoare și deschiderea și disponibilitatea de a rezolva orice incidente în legătură cu asemenea informații în mod amiabil.

DATE PUBLICE OFICIALE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE RELEVANTE

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod poștal 010336

București, România

anspdcp@dataprotection.ro

Centrală Telefon

+40.318.059.211

+40.318.059.212

Cabinet Președinte

+40.318.059.220

Fax

+40.318.059.602

ISTORIC VERSIUNI

  1. Versiune 1.0 în limba română, în vigoare de la data Ziua: 26 Luna: Martie Anul: 2021